WhatsApp
TR  |  EN  |  FR  |  AR
  Whatsapp Destek
  +90 212 234 39 86
BLOG
Diğer Blog Yazıları
Soğutma Sistemleri
Soğutma Sistemleri
Soğutma Sistemi, belirli sıcaklığa sahip bir deponun veya alanın hedeflenen sıcaklık derecesine düşürülmesini sağlayan kompakt sistemdir.

Soğutma çevrimi; kompresör,kondanser,ekpansiyon valfi (genleşme valfi) ve evaporatörle sağlanır.

Kompresörden çıkan soğutucu akışkan yüksek basınçla kondansere gider. Kondanserde yoğuşma sağlanarak ekpansiyon valfe yollanır.  Valfden geçen akışkan likit hale geldikten sonra evaporatörden geçerek soğutma çevrimi sağlanır.

Bu çevrimin gerçekleşebilmesi için ısı enerjisinin sıcaklığı düşük bir ortamdan, sıcaklığı daha yüksek bir ortama doğru akması gerekir. Bilindiği üzere Clausius’un termodinamiğin 2. kanunu ifadesine uygun olarak; işlemler topluluğundan meydana gelen herhangi bir çevrimde, çevrim dışarıdan bir güç almadan, düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan ısı alarak, daha yüksek sıcaklıktaki bir diğer kaynağa ısı veremez. Dolayısıyla soğutma olayının gerçekleşebilmesi için çevrim dışarıdan ek bir güce gereksinim duyar.Soğutucu Akışkan Nedir?
Soğutucu akışkanlar kimyasal bileşikler olup, soğutma tesisinin özelliklerine göre çeşitli şartlara sahip bulunmaları istenir. Ülkemizde uygulanmakta olan soğutma makineleri teknolojisi ve mevcut ekonomik koşullar altında genellikle Freon tipi akışkanlar ve amonyak kullanılmaktadır. Diğer soğutucu akışkanlar ise bazıları ilkel olduğu için kullanılmalarından vazgeçilmiş, bazıları ise ülkemizde uygulama alanı bulamamıştır.