WhatsApp
TR  |  EN  |  FR  |  AR
  Whatsapp Destek
  +90 212 234 39 86
BLOG
Diğer Blog Yazıları
Soğutma Kulesi Çalışma Prensibi

Soğutma kulesi çalışma prensibi anlatılacak olursa, soğutma kulelerinde dolgu içinde yer alan su akışı yer çekiminden kaynaklı sürekli bir biçimde yukardan aşağıya doğru gerçekleşir. Fakat bu su ile ısı transferi gerçekleştirecek olan hava akışının su akışı ile arasında bulunan açı bu ayrımı oluşturmaktadır. Çapraz akışlı kuleler ile karşı akışlı kuleler kıyaslandığında çapraz akışlı kulelerin daha büyük hacme sahip oldukları için karbon ayak izleri de fazladır. Bu sebepten dolayı yani büyük hacimden kaynaklı maliyeti de fazla olmaktadır.

Tasarım bakımından incelendiğinde özellikle büyük kulelerde yükseklik kısıtlarında çapraz akışlı kuleler daha fazla avantaj sağlayacaktır.  Çapraz akışlı kulelerde dolgu kulenin dış kısmına yakın yer aldığından dolayı bazı açılarda güneş ışığına maruz kalması oldukça doğaldır. Bu durum alg oluşumunu gerçekleştirebilir.  Karşı akışlı kulelerde dolgular kapalı kısımda kaldığından dolayı güneş ışığına maruz kalmazlar. Sıfırı altında sıcaklıklar çapraz akışlı kuleler için avantaj sağlayabilmektedir.

Su Soğutma Kulesi Nedir?

Su soğutma kulesi sistemden ısınmış bir şekilde gelen sıcak suyu bir kısmını buharlaştırıp atmaktadır. Bu sayede soğutabilir. Gerekli olan sıcaklığa ulaşmış kalan kısmını ise tesiste yine kullanmak üzere alt tarafta bulunan tankta biriktiren ısı ünitesi olarak tanımlanabilir.

Su soğutma kuleleri  amacında kullanmak isteyen bütün sektörler için endüstriyel tesis yardımı ile  soğutulmuş su elde edebilmek için kullanılmaktadır.

Su Soğutma Kulesi Çeşitleri Nelerdir?

Su soğutma kulesi çeşitleri ana başlık olarak 2 alt başlıklar ile birlikte 4 çeşide ayrılmaktadır. Bunlar;

1.       Çalışma prensiplerine su soğutma kulesi çeşitleri

·         Karşı akışlı kuleler

·         Çapraz akışlı kuleler

2.       Soğutma tipine göre kule çeşitleri

·         Açık çevrim su soğutma kuleleri

·         Kapalı çevrim su soğutma kuleleri

Şeklindedir.

Karşı Akışlı Kuleler

Karşı akışlı su soğutma kulesi çalışma şekli ise su dolgular üzerinde yukarıdan aşağı yönde süzülme hareketi olurken hava da bu olayı takiben aşağıdan yukarı hareket etmektedir. Günümüz de en fazla tercih edilen su soğutma kulesidir. İki tipi bulunmaktadır. Bu tipler;

·         Cebri çekişli kuleler: Bu soğutma kulelerinin fanları üst taraftadır. Hava, yanda bulunan hava panjurlarından üstte yer alan fan sayesinde yukarı doğru çekilerek soğutma işlemi gerçekleştirilir.

·         Cebri itişli kuleler: Bu soğutma kulelerinin fanları yandadır. Hava fan sayesinde alttan yukarı doğru itilerek soğutma işlemi gerçekleştirilir.

Çapraz Akışlı Kuleler

Çapraz akışlı su soğutma kulesi su dolgular üstünde yukarıdan aşağı inerken hava akımı yatay ya da çapraz bir haldedir. Çapraz akışlı soğutma kulesinde cebri itişli ve cebri çekişli olmak üzere yine iki çeşit bulunmaktadır.

Açık Çevrim Su Soğutma Kuleleri

Açık çevrim su soğutma kulesi soğutma suyunu direkt kule içerisinde yer alan dolgular üzerine püskürterek soğutma sağlamaktadır. Bu soğutma kulelerinde verimlilik diğerlerine göre daha yüksektir. Su ortam ile temas gerçekleştirdiğinden dolayı suda kirlilik olması normaldir.

Kapalı Çevrim Su Soğutma Kuleleri

Kapalı çevrim su soğutma kulesi soğutma suyu kule içinde yer alan metal serpantinler içinde dolaşır. Serpantinler içinde bulunan su, soğuk hava ve kule sirkülasyon suyu sayesinde boru dış yüzeyinden dolaylı bir şekilde soğutma gerçekleştirir. Bu soğutma kulelerinde soğutma suyu ortam ile temas gerçekleştirmemektedir. Bundan dolayı suyu her zaman temiz kalmaktadır. Fakat dolaylı soğutma kulesi verimliliği azaltmaktadır.

Soğutma Kuleleri Nasıl Çalışır?

Karşı akışlı cebri çekişli su soğutma kulesi,çalışma şeklinde su işletmeden ısınmış bir ısıda gelmektedir. Özel olarak üretilen su dağıtım sistemi bulunmaktadır. Su dağıtım sistemlerine ek olarak  fıskiyeler sayesinde kulenin bütün kesitine yukarıdan aşağı olacak şekilde eşit miktarda su püskürtülür. Püskürtülen su kütleleri, kule dolguları arasından geçmektedir ve daha sonra süzülüp parçalanır. Dış ortamdan kaynaklı nemli hava yapısı ile üstte yer alan motor ve fan grubu sayesinde dolgular üzerinden aşağıdan yukarı emilim gerçekleşir. Dolgu soğutma suyu yüzeyinde yer alan hava ile buluşan su havaya ısı vermektedir. Bu şekilde soğur ve daha sonra küçük bir kısmı buharlaşmaktadır. Soğuyan su ise kulenin soğuk su havuzu bulunmaktadır, burada toplanır. Toplanmış olan soğuk su su pompası sayesinde tesise gönderilmektedir. Suyun buharlaşması nedeni ile nemi artan hava kulenin en üstünde yer alan fan bacasından atmosfere doğru gönderilir. Yani suyun bir kısmı buharlaşırken bir kısmı soğutulup kullanılmaktadır.